TeX

De la YO3ITI
Sari la navigare Sari la căutare
\documentclass[a4paper]{article}
\usepackage[siunitx]{circuitikz}
\usetikzlibrary{fit} %https://tex.stackexchange.com/questions/59965/why-does-fitting-fail-in-tikz-in-the-second-image
\usepackage{verbatim}
\usepackage{upgreek}
\usepackage{natbib}
\usepackage[romanian]{babel}
\usepackage{fontspec} % trebuie compilat cu XeLaTeX
\usepackage{enumitem}

%pentru alt text la captions
\renewcommand{\figurename}{Figura}

\title{Simulare de feedback negativ în LTSPice}
\author{YO3ITI}
\date{\today}

\begin{document}

\maketitle{}

\section{Introducere}
%%%%%%%%%%%%%
% De aici începe documentul
%%%%%%%%%%%%%%

Aceasta este o demonstrație foarte simplă în LTSpice. Un amplificator cu feedback negativ:

\begin{figure}[htbp]
\center
\ctikzset{bipoles/length=1cm,
					capacitors/scale=0.7,
					resistors/scale=0.8,
					transistors/scale=1.1,
					transistor circle/relative thickness=1.25}
\begin{circuitikz}[american]
	%\draw [help lines] (0,0) grid (10,2);
	\draw (0,0) to [short, o-] node[left]{$v_{in}$} ++(0,0)
	 to [R, l_=$R_{in}$, a^=10<\kilo\ohm>, i=$i_1$] ++(2,0)
	  to [C, l_=$C_{in}$, a^=22<\nano\farad>] ++(1,0) coordinate(afterCin) -- ++(0,0)
	  to [R, l_=$R_z$, a^=120<\kilo\ohm>, *-, name=RZ] ++(0,-2) -- ++(0,-2) node[ground](GND){}; 
	\draw (afterCin) --++(2,0) node[npn, tr circle, fill=cyan!10, anchor=B](Q1){Q1};
	
	
	
	\draw (Q1.C) coordinate(Q1C) --++(1.5,0) node[npn, tr circle, fill=magenta!10, anchor=B](Q2){Q2};
	\draw (Q1.E) coordinate(Q1E) to [R, l_=$R_e$, a^=470<\ohm>, name=RE] (Q1.E|-GND) ++(0,0) node[ground]{};
	
	\draw (Q2.C) coordinate(Q2C) to [R, l_=$R_{c2}$, a^=680<\ohm>, *-, name=RC2] ++(0,1) coordinate(vcc1);
	
	%(Q2C-|Q1C) aliniază RC1 cu RC2; este punctul aflat la intersecția orizontalei prin Q2C cu verticala prin Q1C
	\draw (Q1.C) to [short, *-] (Q2C-|Q1C) to [R, l_=$R_{c1}$, a^=22<\kilo\ohm>, name=RC1] (Q1.C|-vcc1) coordinate(vcc2) to (vcc1) ++(0,0); 
	
	% alimentarea, la jumătatea distanței dintre RC1 și RC2
	\draw ($(vcc1.north)!0.5!(vcc2.north)$) to [short, *-] ++(0,0.5) node[vcc](vcc){$V_{cc}$};
	
	\draw (Q2.C) -| ++(0.5,0) to [elko, name=cap] ++(0.5,0);
	%(Q2.E|-GND) aliniează la GND; (Q1E-|Q2E) aliniază Re cu Re2
	\draw (Q2.E) coordinate(Q2E) to [short] (Q1E-|Q2E) to [R, l_=$R_{e_2}$, a^=330<\ohm>, name=RE2] (Q2.E|-GND) node[ground]{}; 
	
	\draw (Q1E-|Q2E) to [short,-*] ++(0,-0.8) coordinate(FDB2);
	\draw (afterCin) to ($(afterCin)!0.8!(Q1.B)$) to [R, l_=$R_{f_2}$, a^=470<\ohm>, *-] ++(0,-1.2) coordinate(A) to (A|-FDB2) to (FDB2);
	\draw (Q1.E) to [R, l_=$R_f$, a^=470<\ohm>, *-, name=RF] ++(2.5,0);
	\draw (cap.east) -- ++(0.5,0) node[align=left, anchor=east](DCS){};
	% desenează de la coordonata intersecției DCS east cu RF east la DCS east
	% apoi desenează de la RF east la coordonata intersecției DCS east cu RF east
	\draw (DCS.east |- RF.east) -- (DCS.east) (RF.east) -- (DCS.east |- RF.east);
	\draw ($(Q1.E)!0.3!(RE.east)$) coordinate (mid);
	
	
	
	%\draw ($(afterCin)!0.7!(Q1.B)$) to [short, *-] ++(0,0) |- (mid); % see TikZ manual 13.5 "coordinates calculations"
	
	%asta e din TikZ
%	\draw (0,0) coordinate (A) -- (3,2) coordinate (B);
%	\draw (1,2) -- (3,0);
%	
%	\fill[red] (intersection cs:
%		first line={(A)--(B)},
%		second line={(1,2)--(3,0)}) circle (4pt);

\end{circuitikz}
\caption{Acest exemplu\cite{Brunton:2021ww,Tintinalli:2004wk,Technology:2015wu,STMicroelectronics:2003wp,Vishay-Siliconix:2020tl,Coilcraft:2020vw} ilustrează mai\cite{Mitsubishi:2018ab} multe funcționalități\cite{Coilcraft:2020vw} circuitikz (alinierea, selectarea punctului median între două coordonate). Câștigul amplificatorului este dat de $\frac{R_f}{R_e}$} \label{}
\end{figure}

\subsection{TODO -- Ce m-ar interesa să aflu:}
\begin{itemize}%[noitemsep, label=$-$]
	\item Cum se pot alinia diversele componente
	\item Cum pot decala două trasee paralele care pornesc din același nod
\end{itemize}

%%%%%%%%%%%%%
% Până aici
%%%%%%%%%%%%%
% stilul pentru generarea bibliografiei
\bibliographystyle{unsrt}	

% modifică titlul pentru lista de referințe bibliografice; implicit: Bibliography
\renewcommand{\refname}{Bibliografie selectivă} 

% baza de date BibDsk (fac un link simbolic către fișierul propriu-zis)
\bibliography{bib.bib} % bib.bib - link simbolic

\end{document}

Stiluri

  • Sincronizarea modificărilor realizare în template-uri
sudo texhash ~/texmf