Configurare Raspberry Pi

De la YO3ITI
Salt la: navigare, căutare

Setup inițial Raspberry Pi

Imagine

Asigurarea accesului prin WiFi

edit /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf and put in soemthing like this:

country=RO
ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
update_config=1
network={
  ssid="<SSID-nume de access>"
  psk="<parola(psk)>"
}

Activarea SSH

Crează un fișier numit ssh în partiția boot.

Permisiuni scriere

În cazul în care se utilizează o imagine RPi/ OPi read-only, este necesară montarea sistemului în configurație read-write. Se poate face prin comanda:

sudo mount -o remount, rw /

Se poate crea un alias în fișierul .bash_aliases al utilizatorului local, după completarea pasului de mai jos (creare utilizator), astfel:

alias rw="sudo mount -o remount, rw /"

Unde rw este comanda echivalentă sudo mount -o remount, rw /

Utilizatori

Creare utilizator

pi@raspberrypi:~ $ sudo adduser tom
Adding user `tom' ...
Adding new group `tom' (1001) ...
Adding new user `tom' (1001) with group `tom' ...
Creating home directory `/home/tom' ...
Copying files from `/etc/skel' ...
New password: <parola>
Retype new password: <parola din nou>
passwd: password updated successfully
Changing the user information for tom
Enter the new value, or press ENTER for the default
	Full Name []: Miron Iancu
	Room Number []: home
	Work Phone []: +40758xxxxxx
	Home Phone []: +40758xxxxxx
	Other []: none
Is the information correct? [Y/n] Y

Adăugare utilizator în sudoers

pi@raspberrypi:~ $ sudo adduser tom sudo
Adding user `tom' to group `sudo' ...
Adding user tom to group sudo
Done.
pi@raspberrypi:~ $ sudo nano /etc/sudoers
# Allow members of group sudo to execute any command
%sudo  ALL=(ALL:ALL) ALL

Configurare audio

Atenție ! Înainte de orice, verificați dacă user-ul sub care rulați svxlink este în grupul audio. Creează un fișier de configurare audio (dacă nu există deja) /etc/asound.conf și adaugă:

pcm.!default {
    type plug
    slave {
        pcm "plughw:1,0"
    }
}

ctl.!default {
    type hw
    card 1
}

E foarte important, fără asta dă erori:

Starting logic: SimplexLogic
Loading RX: RxLocal
ALSA lib pcm_hw.c:1822:(_snd_pcm_hw_open) Invalid value for card
ALSA lib pcm_hw.c:1822:(_snd_pcm_hw_open) Invalid value for card
*** ERROR: Open capture audio device failed: No such file or directory
*** ERROR: Could not open audio device for receiver "RxLocal"
*** ERROR: Could not initialize RX "RxLocal"
*** ERROR: Could not initialize Logic object "SimplexLogic". Skipping...

Se testează cu următoarele comenzi aplay -l și arecord -l:

tom@raspberrypi:~ $ aplay -l
**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
card 0: ALSA [bcm2835 ALSA], device 0: bcm2835 ALSA [bcm2835 ALSA]
 Subdevices: 7/7
 Subdevice #0: subdevice #0
 Subdevice #1: subdevice #1
 Subdevice #2: subdevice #2
 Subdevice #3: subdevice #3
 Subdevice #4: subdevice #4
 Subdevice #5: subdevice #5
 Subdevice #6: subdevice #6
card 0: ALSA [bcm2835 ALSA], device 1: bcm2835 IEC958/HDMI [bcm2835 IEC958/HDMI]
 Subdevices: 1/1
 Subdevice #0: subdevice #0
card 0: ALSA [bcm2835 ALSA], device 2: bcm2835 IEC958/HDMI1 [bcm2835 IEC958/HDMI1]
 Subdevices: 1/1
 Subdevice #0: subdevice #0
card 1: Device [USB PnP Sound Device], device 0: USB Audio [USB Audio]
 Subdevices: 1/1
 Subdevice #0: subdevice #0

și pentru intrarea audio:

tom@raspberrypi:~ $ arecord -l
**** List of CAPTURE Hardware Devices ****
card 1: Device [USB PnP Sound Device], device 0: USB Audio [USB Audio]
 Subdevices: 0/1
 Subdevice #0: subdevice #0

Testează funcționarea corectă a plăcii de sunet cu comanda:

sudo aplay -D plughw:1,0 audio.wav

Special pentru Orange Pi

Uneori, Orange Pi Zero nu vine configurat cu modulele necesare pentru placa audio internă. Rularea comenzii aplay -l dă următorul rezultat:

eroare

Problema se rezolvă prin modificarea fișierului cu parametri de boot, prin adăugarea parametrului analog-codec după cum urmează:

tom@orangepizero:~$ sudo nano /boot/armbianEnv.txt 

verbosity=1
logo=disabled
console=serial
disp_mode=1920x1080p60
overlay_prefix=sun8i-h3
overlays=usbhost2 usbhost3 analog-codec
rootdev=UUID=48c1e88a-b408-42ec-9d6c-9aaacd147312
rootfstype=ext4
usbstoragequirks=0x2537:0x1066:u,0x2537:0x1068:u

Testarea cu comenzile aplay -l și arecord -l dă următorul rezultat (exemplul de mai jos are două interfețe audio, cea implicită și un stick USB):

tom@orangepizero:~$ sudo aplay -l
[sudo] password for tom: 
**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
card 0: Codec [H3 Audio Codec], device 0: CDC PCM Codec-0 [CDC PCM Codec-0]
 Subdevices: 1/1
 Subdevice #0: subdevice #0
card 1: Device [USB PnP Sound Device], device 0: USB Audio [USB Audio]
 Subdevices: 1/1
 Subdevice #0: subdevice #0

tom@orangepizero:~$ sudo arecord -l
**** List of CAPTURE Hardware Devices ****
card 0: Codec [H3 Audio Codec], device 0: CDC PCM Codec-0 [CDC PCM Codec-0]
 Subdevices: 1/1
 Subdevice #0: subdevice #0
card 1: Device [USB PnP Sound Device], device 0: USB Audio [USB Audio]
 Subdevices: 1/1
 Subdevice #0: subdevice #0