Instalare Svxlink

De la YO3ITI
Salt la: navigare, căutare

Ghidul ăsta l-am făcut mai mult pentru mine, ca să nu uit. Dar poate fi util și altora.

Instalare din surse

Update și upgrade

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade

Descarcă și instalează pachetele

Dependențe:

 • libsigc++ 2
 • gsm
 • popt
 • libgcrypt

Pachete recomandate:

 • libasound — Pentru suport ALSA
 • speex — Îmbunătățirea calității audio pentru Echolink și transceivere remote
 • opus — Îmbunătățirea calității audio pentru transceivere remote și SvxReflector

Pachete opționale:

 • rtl-sdr — Suport nativ pentru dongle USB RTL2832U DVB-T
 • Doxygen — Pentru generarea documentației dezvoltator
 • Groff — Pentru generarea paginilor man
tom@raspberrypi:~ $ sudo apt install g++ cmake make libsigc++-2.0-dev libgsm1-dev libpopt-dev tcl8.5-dev libgcrypt20-dev libspeex-dev libasound2-dev libopus-dev librtlsdr-dev doxygen groff alsa-utils vorbis-tools curl libcurl4-openssl-dev git rtl-sdr libcurl4-openssl-dev cmake libjsoncpp-dev

Crează utilizator svxlink și adaugă la grupuri

sudo useradd -rG audio,plugdev,gpio,dialout svxlink

Descarcă soft-ul de pe Github

git clone http://github.com/sm0svx/svxlink.git
mkdir svxlink/src/build
cd svxlink/src/build

Compilează

Este foarte important ca instrucțiunile de mai jos să fie date sub sudo:

sudo cmake -DUSE_QT=OFF -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/opt/rolink -DSYSCONF_INSTALL_DIR=/opt/rolink -DLOCAL_STATE_DIR=/opt/rolink/var -DWITH_SYSTEMD=ON ..
sudo make -j4
sudo make doc
sudo make install

Configurează calea către bibliotecile dinamice

Exemplul de instalare de mai sus arată instalarea adaptată (customized install). În acest caz apar erori la apelarea bibliotecilor dinamice:

tom@raspberrypi:/etc/ld.so.conf.d $ svxlink
svxlink: error while loading shared libraries: libasynccpp.so.1.6: cannot open shared object file: No such file or directory

Pentru a rula aplicația trebuie adăugată calea către bibliotecile dinamice specifice Svxlink la nivel de sistem, în /etc/ld.so.conf.d. Procedură:

 1. Se crează un fișier care conține calea către bibliotecile dinamice specifice;
 2. Se adaugă acest fișier în /etc/ld.so.conf.d
 3. Se dă comanda sudo ldconfig -v

Exemplu:

cd /etc/ld.so.conf.d
sudo nano svxlink.libs.conf
sudo ldconfig -v

Se adaugă calea către directorul care conține bibliotecile specifice Svxlink, în acest caz:/opt/rolink/lib

Se rulează comanda de actualizare a bibliotecilor de sistem:sudo ldconfig -v

Adăugarea căii către executabil

Pentru asta trebuie editat /etc/profile:

# /etc/profile: system-wide .profile file for the Bourne shell (sh(1))
# and Bourne compatible shells (bash(1), ksh(1), ash(1), ...).

if [ "`id -u`" -eq 0 ]; then
 PATH="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/opt/rolink/bin"
else
 PATH="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/local/games:/usr/games:/opt/rolink/bin"
fi
export PATH

Adăugare fișiere audio

cd /opt/rolink/share/svxlink/sounds
sudo wget https://github.com/sm0svx/svxlink-sounds-en_US-heather/releases/download/14.08/svxlink-sounds-en_US-heather-16k-13.12.tar.bz2
sudo tar xvjf svxlink-sounds-en_US-heather-16k-13.12.tar.bz2
sudo ln -s en_US-heather-16k en_US

Atenție ! Unele fișiere audio nu se găsesc în arhiva de mai sus. Verifică https://github.com/sm0svx/svxlink-sounds-en_US-heather !

Link-uri externe